Szervezeti rend

A klaszter legfelsőbb döntéshozó szerve a klaszteralapítókból álló, bármely, a klasztert érintő kérdésben a Klaszter Közgyűlés. (Évente kétszer ülésezik.) A közgyűlésen minden tag részt vehet, véleményt nyilváníthat, és befolyásolhatja a klaszter állásfoglalását. A Klaszter Közgyűlés megtartható személyes részvétellel, illetve elektronikus támogatással. Két közgyűlés között a klaszter szakmai irányítását a klaszter elnöke látja el, akit a közgyűlés tagjai választanak meg. A klaszter elnöke egyszemélyben jogosult a klaszter stratégiai ügyeinek koordinálására, s feladata -szükség esetén az Igazgatótanáccsal (negyedévente ülésezik) együtt- két közgyűlés között a szükséges döntések meghozatala.

A Pharmapolis Debrecen Innovatív Gyógyszeripari Klaszter Igazgatótanácsa

Az Igazgatótanács a Klaszter Közgyűlés felhatalmazásával és a felhatalmazás keretein belül a Klaszter Közgyűlések között ellátja a közgyűlés funkcióit és állásfoglalásokat fogalmaz meg.

Az Igazgatótanács tagjai: A klaszter elnöke, két alelnöke, valamint a KKV-k és kutatóintézetek képviseletében hét tag.

Név Beosztás Cég/Intézmény Város
1 Prof. Dr. Szilvássy Zoltán klaszter elnök Debreceni Egyetem Debrecen
2 Kósa Lajos klaszter alelnök Debrecen Megyei Jogú Város Debrecen
3 Prof. Dr. Vígh László klaszter alelnök MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont Szeged
4 Bagaméry István tag MEDISO Kft. Budapest
5 Dr. Kovács Péter tag PRS Kft. Debrecen
6 Dr. Lampé Zsolt tag Pharmapolis Debrecen Kft. Debrecen
7 Dr. Mészáros József tag Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Debrecen
8 Dr. Pázmány Tamás tag Richter Gedeon Nyrt. Budapest
9 Dr. Takács László tag Biosystems International Kft. Budapest
10 Dr. Török Zsolt tag Lipidart Kft. Szeged

A klaszter vezetői

Prof. Dr. Szilvássy Zoltán - fotó
Prof. Dr. Szilvássy Zoltán elnök
Rektor
(Debreceni Egyetem)
Kósa Lajos - fotó
Kósa Lajos alelnök
Országgyűlési képviselő
(Debrecen)
Prof. Dr. Vígh László - fotó
Prof. Dr. Vígh László alelnök
Innovációs főigazgató-helyettes
(MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont)

Szakmai igazgatók

Dr. Pázmány Tamás - fotó
Dr. Pázmány Tamás
Innovációs és pályázati igazgató
(Richter Gedeon Nyrt.)
Akkreditált Innovációs Klaszter