A Pharmapolis Innovatív Gyógyszeripari Klaszter tagfelvételének szabályozására

A belépés kritériumai

 • A potenciális partner tevékenységi köre szorosan kapcsolódjon a Pharmapolis Innovatív Gyógyszeripari Klaszter fókuszterületeihez,
 • A potenciális partner szakmai programot készít a klaszter tagjaival tervezett együttműködés bemutatásáról,
 • A potenciális partner szakmai – üzleti célkitűzései összhangban vannak a klaszter céljaival,
 • Egyeztetést követően a klaszter belépési nyilatkozatának aláírása.

A beléptetési folyamat menete

 1. Az Pharmapolis Innovatív Gyógyszeripari Klaszterhez (PIGYK) való csatlakozási szándék és a szakmai program megküldése írásban a Pharmapolis Klaszter Kft.-nek (a PIGYK menedzser szervezete).
 2. Az Pharmapolis Klaszter Kft. igazgatója megküldi a csatlakozni szándékozó társaságnak a "Bemutatkozó nyomtatvány a csatlakozandók számára" c. dokumentumot.
 3. A csatlakozni szándékozó társaságnak meglévő 3 klasztertag írásos ajánlását kell összegyűjtenie.
 4. A csatlakozni szándékozó társaság megküldi elektronikus formában a "Bemutatkozó nyomtatvány a csatlakozandók számára" c. dokumentumot, a továbbá a három klaszter tag írásos ajánlását.
 5. A benyújtott nyomtatvány döntéshozatalra történő előkészítése -a klaszter érdekeivel összevetve- a szakmai igazgatók feladata. A szakmai igazgatók írásos összefoglalót készítenek a klaszter menedzser részére azzal a céllal, hogy a szakmai irányító testület (Igazgatótanács) ülésen a klaszter menedzser a belépési szándékot előterjeszthesse.
 6. Az PIGYK szakmai irányító testülete (Igazgatótanács) a klaszter menedzser előterjesztése alapján határozatot hoz arról, hogy a csatlakozni szándékozó társaság először a Magyar Gyógyszeripari Platform munkájában vehet részt, illetve meghívást kap a PIGYK egyéb "nyitott" eseményein, workshop-jain, rendezvényein ("elő-tagság").
 7. Az PIGYK klaszter Igazgatótanácsa negyedévente értékeli ki a csatlakozni szándékozók aktivitását és az alapján hoz határozatot az klaszterbe való bekerülésről.
 8. Az aktívnak ítélt társaságok az PIGYK klaszter működését szabályozó szerződés ú.n. aláírási záradékának cégszerű aláírását követően válnak teljes jogú klasztertaggá.

A belépést követően fontos

 • a Klaszter segítése és támogatása;
 • a Pharmapolis Klaszter Kft. információval való rendszeres ellátása.

Debrecen, 2009. május 15.

Akkreditált Innovációs Klaszter